Bolesław I Chrobry


Bolesław I Chrobry (ok. 967-1025), książę polski od 992, i pierwszy polski król od
1025 roku. Najstarszy syn Mieszka I i księżniczki czeskiej Dobrawy. Po bitwie pod
Cedynią znalazł się na dworze niemieckim jako zakładnik i gwarant pokoju
pomiędzy Mieszkiem I a królem niemieckim. Kilkakrotnie wstępował w związki
małżeńskie, w 984 poślubił córkę margrabiego Miśni Rygdaga, odesłał ją jednak
niebawem i w 986 Węgierkę nieznaną z imienia, matką Bezpryma, którą także rychło
porzucił i 987 pojął za żonę Emmildę, córkę księcia Dobromira, matkę m.in.
Mieszka II. Chrobry poprzez liczne małżeństwa starał się o zdobycie wpływów
wśród sąsiadów Polski.

Po śmierci ojca, w 992, przejął władzę, a jego pierwsze działania zdążały w
kierunku wyeliminowania swych przeciwników. Wypędził z kraju macochę Odę i trzech
swych przyrodnich braci. Przywrócił jedność państwa i samodzielnie nim rządził.
Zorganizował wyprawę misyjną czeskiego biskupa Wojciecha na ziemie Prusów a
jego męczeńską wykorzystał do podniesienia znaczenia państwa polskiego W 999
uzyskał zgodę papieża Sylwestra II na utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz
nowych biskupstw w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie. Na zjeździe gnieźnieńskim
w 1000 roku podejmował cesarza niemieckiego Ottona III gdzie uzyskał potwierdzenie
niezależności Polski i zgodę na utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz
symboliczną koronację.

Od 1000 uważał się za króla. Przekazane wówczas przez papieża insygnia królewskie
zatrzymał książę węgierski Stefan. Od tego też roku skutecznie reorganizował
Kościół poprzez wiązanie z metropolią gnieźnieńską piastowskich nabytków z lat
poprzednich, utrzymując przyjazne stosunki z cesarzem niemieckim. Sprowadził z
Włoch pierwszych zakonników, tzw. Pięciu Braci Polskich. Po śmierci Ottona III
(1002) władzę w Niemczech przejął Henryk II, niechętny współpracy z Polską.
Bolesław Chrobry, chcąc umocnić swoje panowanie, zajął Łużyce, Milsko, Miśnię, a
także rozszerzył władzę na Czechy i Morawy. Aneksje te stały się przyczyną
prowadzonych z przerwami od 1002 do 1018 wojen z Henrykiem II, które zakończono
pokojem w Budziszynie.

W traktacie pokojowym cesarz niemiecki uznał suwerenność Polski wraz z Milskiem
i Łużycami. Przypieczętowaniem tego pokoju było małżeństwo Bolesława z Odą,
córką margrabiego miśnieńskiego Ekkeharda. W tym samym roku, w związku ze
sporami dynastycznymi między synami księcia kijowskiego Włodzimierza, Bolesław
Chrobry podjął zbrojną wyprawę na Kijów, w wyniku której przyłączył do Polski
Grody Czerwieńskie. Panowanie Bolesława Chrobrego upłynęło pod znakiem
nieustających wojen i konfliktów zbrojnych. Był to również czas dowodzący wielkiej
biegłości polskiego władcy w sprawach polityki zagranicznej.

Wykorzystując pomyślną dla swych planów koronacyjnych sytuację po śmierci
cesarza Henryka II (1024), na kilka tygodni przed śmiercią koronował się w 1025 w
Gnieźnie na króla Polski, umacniając tym międzynarodowy autorytet Polski. Swym
następcą uczynił młodszego syna z trzeciego małżeństwa, Mieszka II. Zmarł 17 VI
1025 roku i został pochowany w Poznaniu.

Denary - najstarsze polskie monety