W powyższym opracowaniu wykorzystano niektóre zdjęcia oraz fragmenty pracy Profesora Stanisława Suchodolskiego
"Moneta Polska w X/XI wieku" z 1967 roku.

Planowana publikacja nowego opracowania na ten temat, tego samego autora to
"Najdawniejsze monety polskie: Boleslaw Chrobry i Mieszko Boleslawowic"


Denary - najstarsze polskie monety