Bolesław III Krzywousty


Bolesław Krzywousty urodził się 20 VIII 1086 r. ze związku Władysława I
Hermana i czeskiej księżniczki Judyty, od 1102 r. książę polski. Był dwukrotnie
żonaty, posiadał dwanaścioro dzieci. Pierwsza żona, Zbysława, córka
Świętopełka II, wielkiego księcia kijowskiego, urodziła mu syna - Władysława
Wygnańca. Druga żona, Salomea, córka Henryka, hrabiego Bergu, wydała na
świat : pięć córek i sześciu synów (m.in. Bolesława Iv Kędzierzawego, Mieszka
III Starego, Henryka Sandomierskiego i Kazimierza Sprawiedliwego). Zanim
osiągnął wiek sprawny pozostawał pod opieką Sieciecha, wszechwładnego
palatyna Władysława I Hermana. Po podziale Polski, dokonanym 1097 przez
ojca, otrzymał Śląsk, Małopolskę oraz ziemię lubuską (bez głównych grodów -
Wrocławia, Krakowa i Sandomierza, które zatrzymał dla siebie Władysław I).
1099 młodzi książęta wymogli na ojcu decyzję o odsunięciu od władzy Siecie-
cha. Bolesław nawiązał w tym czasie przyjazne stosunki ze swym wujem,
księciem czeskim Brzetysławem II . W latach 1106-1107 doszło do konfrontacji
między Bolesławem, a Zbigniewem. Krzywousty bez trudu zajął większą część
kraju i został niepodzielnym władcą Polski, a Zbigniew mógł z nadania brata
rządzić jedynie na Mazowszu. Zimą 1108 r. Krzywousty zaatakował jednak
brata pod pretekstem nieudzielenia przez tamtego pomocy w wojnie z Pomorza-
nami i pokonał go, a Zbigniew udał się do Niemiec, szukając tam pomocy.
Niedługo potem na Polskę ruszyła wyprawa cesarza Henryka V. Wojska które,
były liczniejsze od wojsk Bolesława, lepiej uzbrojone i wyszkolone, wkroczyły
na ziemie polskie w 1109 roku. Bolesław unikał stoczenia wielkiej bitwy na
otwartym polu, zdając sobie sprawę z niemożności pokonania wojsk Rzeszy.
Jednak starał się osłabić jak najmocniej te wojska, na przykład poprzez utru-
dnienie zaopatrzenia czy rozbijanie mniejszych oddziałów. podobno został naz-
wany przez Niemców "Bolesławem, który nie śpi" - nikt nie mógł się spodziewać
kiedy wojska zaatakują znowu w celu wyniszczenia armii niemieckiej. Do
największej bitwy tej wojny doszło pod Wrocławiem, na Psim Polu (obecnie jest
to dzielnica tego miasta). Z bitwa tą związanych jest więcej legend niż faktów.
Jedna z nich podaje, ze wojska polskie jednak pokonały niemieckie, a ciałami
Niemców żywiły się okoliczne psy - stąd nazwa upamiętniająca wielkie
zwycięstwo. Współcześni historycy wątpią w autentyczność tej opowieści,
według których wojska cesarstwa były zbyt silne do pokonania. Niemcom
stawiały tez opór polskie grody. Nie podały się ani Bytom, ani Wrocław, ówczes-
ne potęgi państwa Polskiego. Do najważniejszej obrony grodu doszło w
Głogowie, który nigdy nie został zdobyty, a wojska Rzeszy musiały opuścić kraj.
Rozpoczęły się rokowania pokojowe. Rok później Zbigniew wrócił do kraju, lecz
oskarżany o chęć zamordowania brata, został przez niego oślepiony i wkrótce
zmarł. Pod naciskiem duchowieństwa Bolesław odbył pokutną pielgrzymkę na
Węgry i do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Następne lata panowania
Bolesława upłynęły pod znakiem ekspansji na Pomorze Gdańskie, opanowane
ostatecznie w 1119 r., i Zachodnie, zajęte w 1122 r., nie udała się natomiast
próba podporządkowania Prus. Pod koniec panowania Krzywousty dążył do
umocnienia swej pozycji względem Niemiec i Czech, zawierając sojusz z Danią
i próbując osadzić na tronie węgierskim swego poplecznika. W latach 1132-34
Czesi dwukrotnie spustoszyli jednak Śląsk, a w 1135 r. Bolesław złożył
w Merseburgu cesarzowi Lotarowi hołd i trybut z Pomorza Zachodniego i Rugii.
Umierając, pozostawiał pięciu synów i chcąc zapobiec rozbiciu państwa,
podzielił Polskę w swym testamencie na dziedziczne dzielnice, w tym jedną
senioralną. zmarł 28 X 1138 r.i został pochowany w katedrze w Płocku.
Denary - najstarsze polskie monety