Denar Bolesława Kędzierzawego
Denar Bolesława Kędzierzawego
Denary - najstarsze polskie monety Denary - najstarsze polskie monety