W dziale tym udostępnię Państwu wiele przydatnych informacji: tablice z
rycinami monet piastowskich, ciekawe artykuły oraz wiele innych mam nadzieję,
że ciekawych wiadomości.


- Tablice z rycinami monet piastowskich autorstwa Mariana Gumowskiego:
(Opracował Grzegorz Twór)
Tablice I - X     Tablice XI - XX     Tablice XXI - XXX     Tablice XXXI - XLI

- Tablice z rycinami monet piastowskich autorstwa Kazimierza Stronczyńskiego:
(Opracował Grzegorz Twór)
Tablice I-III     Tablice IV-VI     Tablice VII-IX     Tablice X-XII    

Tablice z rycinami monet piastowskich autorstwa Ferdinanda Friedensburga
(Opracował Grzegorz Twór)
Tablice I     Tablice II     Tablice III     Tablice IV     Tablice V    

- Inne:

Tablice z monetami ilustrujące skarb odkryty w 1850 r. Skarb z Wieńca

Teofil Żebrawski: Pieniądze stare znalezione w roku 1844 w Pełczyskach

Lelewel     Stronczyński    


Artykuły

Niniejszym składam podziękowania Panu Grzegorzowi Twór za przygotowanie większości
z udostępnionych poniżej archiwalnych artykułów i opracowań.


S. Suchodolski: Monety palatyna Sieciecha
WN, VII, z.4 1963.

S. Suchodolski: Denar w kalecie (13 MB)
Wrocław 1981.

A. Kędzierski: Czy istnieją denary krzyżowe Władysława Hermana

A. Kędzierski, S.Miłek: Mennica denarów krzyżowych w Kaliszu

A. Kędzierski: Obole na ziemiach polskich

A. Kędzierski: Polskie denary krzyżowe w skarbie ze Słuszkowa
Publikowany: WN, R. XLII, 1998.

A. Kędzierski: Czy istnieją monety Zbigniewa, syna Władysława Hermana
Publikowany: WN, R. XLIX 2005, z. 1 (179).

M. Gumowski: Podrecznik numizmatyki polskiej
Publikowany: Krakow 1914.

M. Gumowski: Monety Polskie
Publikowany: Warszawa 1924.

T. Korzon: System monetarny w Polsce

Hugo Freiherrn von Saurma Jeltsch: Shlesishe Muenzen und Medaillen
Publikowany: Breslau 1883.

S. Suchodolski: Chronologia monet Władysława II i Bolesława Kędzierzawego
Publikowany: WN, R V. 1961, z. 2-3.

S. Suchodolski: Relacje między legendą a wyobrażeniem na monetach Europy Środkowej w X i XI w.
Publikowany: Nowa Sól 2006.

S. Suchodolski: Zmiany chronologii i atrybucji monet polskich XII-XIIIw. W świetle skarbu z Głogowa
Publikowany: WN 1992.

Joachim Lelevel: O monecie polskiej
Publikowany: Poznan 1862.

F. Piekosinski: Denary palatyna Sieciecha
Publikowany: WNA 1898, nr 4(38).

F. Piekosinski: O grzywnie polskiej staropiastowskiej
Publikowany: Krakow 1906.

T. Zebrawski: Wiadomosci Numizmatyczne
Publikowany: Krakow 1857.

Z. Budkowa: W sprawie monet palatyna Sieciecha
Publikowany: WN IX, 1965.

Stanisław Suchodolski: Spór o początki mennictwa w Czechach i Polsce
Publikowany przez Wiadomości Numizmatyczne R XLII 1998

Stanisław Suchodolski: Rex Bolizlavus - tzw. królewskie monety Bolesława Chrobrego
Publikowany: "Heraldyka i okolice", red. A. Rachuba i in., Warszawa 2002, s. 285-295.
Planowana publikacja z ewentualnymi uzupełnieniami - Najdawniejsze monety polskie: Boleslaw Chrobry i Mieszko Boleslawowic, Warszawa

Stanisław Suchodolski: Orzeł czy paw? Jeszcze o denarze Bolesława Chrobrego z napisem PRINCES POLONIE
Publikowany: Inter Orientem et Occidentem. Studia z dziejow Europy Środkowowschodniej ofiarowane Prof. Janowi Tyszkiewiczowi, Warszawa 2002. Wyd. DiG
Planowana publikacja z ewentualnymi uzupełnieniami: Numizmatyka sredniowieczna. Moneta zrodlem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010

Ryszard Kiersnowski: O brakteatach z czasów Bolesława Krzywoustego i roli kultu Świętego Wojciecha w Polsce
Publikowany: Wiadomości Numizmatyczne, R. III, 1959, z. 3-4, s. 147-167

Barbara Piwocka: Monety piastowskie wykopane w Karczmiskach
Publikowany: Wiad. Num.-Arch. XV, 1933, s. 46-62

J. Czarnowski: Wykopalisko monet w jaskini " Okopy" Wielkiej
Publikowany: Wiad. Num.-Arch. 1898, nr 2/3 (36/37, s. 445-453

Marek Folwarniak: Brakteaty Bolesława Krzywoustego w polskich zbiorach
Publikowany: Inne Oblicza Historii Numer 18 - 03/2009 s.30-38

Marek Folwarniak: Pierwsze polskie brakteaty
Publikowany: www.poszukiwanieskarbow.com/numizmatyka/brakt-krzywousty2.html

Mateusz Bogucki : Poprawianie stempli monet Boleslawa Chrobrego i Mieszka II

Mateusz Bogucki : Dlaczego we wczesnym œredniowieczu powstały skarby złomu srebrnego?

Mateusz Bogucki : Nieznana hybryda denara PRINCES POLONIE i nowy typ monety Bolesława Chrobrego

Denary - najstarsze polskie monety