Władysław I Herman


Władysław Herman urodzony między rokiem 1042 a 1044, był młodszym
synem Kazimierza Odnowiciela i księżniczki kijowskiej Dobroniegi Marii,
córki Włodzimierza Wielkiego. Do czasu kryzysu panowania swego star-
szego brata Bolesława Śmiałego pozostawał na uboczu, w tym też czasie
zawarł związek małżeński z którego narodził się w 1070 roku syn Zbigniew.
Nie do końca jest jasny udział Hermana w dziele pozbawieniu tronu
Bolesława Śmiałego. Nic nie wskazuje, by Władysław stał na czele opozycji
przeciw niemu i brał udział w spisku a dokładna data objęcia przez niego
rządów nie jest znana.
        Po dojściu do władzy całkowicie zmienił politykę Polski. Przeszedł do
obozu cesarskiego, i nawiązał dobre stosunki z Czechami które, wzmocnił
małżeństwem z czeską księżniczką Judytą. Jednocześnie oziębieniu uległy
stosunki polsko-węgierskie. Początkowo trudno było Władysławowi zbliżyć
się do cesarza. Nieufność Henryka IV wyraziła się nadaniem władcy czes-
kiemu Wratysławowi wraz z koroną tytułu króla Czech i Polski w 1085 roku.
Zaprzyjaźniony z Władysławem król czeski nie próbował jednak realizować
uzyskanych od cesarza uprawnień. Niebawem zresztą doszło do zbliżenia
polsko niemieckiego i pełnego uznania polskiego księcia. Zbliżenie to
przypieczętowane zostało małżeństwem Władysława, który po śmierci Judyty
czeskiej ożenił się z Judytą, córką cesarza Henryka III, wdową po królu
węgierskim Salomonie. Taka zmiana polityki, może stwarzać wrażenie
bierności Władysława i braku ambicji jednak w tym czasie była ona konie-
czna. Aktywność Bolesława Śmiałego poważnie nadszarpnęła możliwości
kraju. Jednocześnie zmieniła się sytuacja międzynarodowa. Papiestwo
zaczęło przegrywać w starciu z Cesarstwem a Henryk IV stawał się coraz
mocniejszy. Jest więc bardzo prawdopodobne, że Władysław był realistą i
wiedział, jakie działania są możliwe w danej sytuacji. Za jego panowania
ogromny wpływ na rządy uzyskał palatyn Sieciech, który faktycznie rządził w
imieniu Hermana. (Był on nawet posądzany o romans z Judytą i chęć
przejęcia władzy w kraju po śmierci Hermana). Przeciwnicy Sieciecha
wywołali na Śląsku w 1093 r. bunt i postawili na jego czele pierworodnego
syna Hermana, Zbigniewa. Władysław Herman wraz z Sieciechem przy udzia-
le oddziałów czeskich i węgierskich stłumili bunt, ale Herman uznał
Zbigniewa za prawowitego następcę i wydzielił mu Śląsk jako dzielnicę.
Jednakże za zgodą Hermana Sieciech zaatakował Zbigniewa i w 1096 r. pod
Kruszwicą wziął go do niewoli, w której trzymał do maja 1097 r. Na mocy
układu zawartego w Gnieźnie, za wstawiennictwem biskupów i możnych
Herman wydzielił Zbigniewowi Wielkopolskę, a swemu młodszemu synowi
Bolesławowi Krzywoustemu przyznał Śląsk. Zbigniew i Bolesław, wspierani
przez możnych, wszczęli ok. 1099-1100 r. bunt przeciw ojcu i zmusili go do
wygnania Sieciecha. Utrzymano podział kraju, a do dzielnicy Bolesława
dołączono Małopolskę. W ostatnich latach życia Władysław Herman był
coraz mniej aktywny, zmarł 4 VI 1102 roku i został pochowany w katedrze
płockiej.
Denary - najstarsze polskie monety